CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Broadband Universal Service: A Future path for Europe?

Erik Bohlin (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation) ; Orada Teppayayon (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle)
Conference on Public / Private Interplay in Next Generation Communications, Seville, 10-12 December, 2008. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-16. Senast ändrad 2011-03-07.
CPL Pubid: 87527

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle (2005-2016)

Ämnesområden

Telekommunikation
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur