CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Energy pumping in a quantum nanoelectromechanical system

Tomas Nord ; Leonid Y. Gorelik (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori)
Low Temperature Physics Vol. 31 (2005), p. 534-537.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 8750

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori (1900-2015)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur