CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Interplay between chemical reactions and trasport in structured spaces

Zoran Konkoli (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori)
Physical Review E Vol. 72 (2005), p. 011917.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 8748

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori (1900-2015)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur