CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Time reversal in hyperthermia planning: on the way from 2D to 3D

Hana Trefna (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Mikael Persson (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik)
ICHO 2008 (2008)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2009-01-15.
CPL Pubid: 87471

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur