CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Application of Bogolyubov's theory of weakly nonideal Bose gases to the A+A, A+B, B+B reaction-diffusion system

Zoran Konkoli (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori)
Physical Review E Vol. 69 (2004), p. 011106.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 8747

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori (1900-2015)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur