CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Antenna Array Design for Stroke Detection

Hana Trefna (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Mikael Persson (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik)
RVK'08 (2008)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-01-15.
CPL Pubid: 87469

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur