CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Shot noise enhancement from non-equilibrium plasmons in Luttinger-liquid junctions

J.U. Kim ; Jari M. Kinaret (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori) ; M.-S. Choi
Journal of Physics: Condensed Matter Vol. 17 (2005), p. 3815-3822.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2014-10-09.
CPL Pubid: 8746

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori (1900-2015)

Ämnesområden

Nanovetenskap och nanoteknik
Fysik

Chalmers infrastruktur