CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Generalized Lie Theory in Mathematics, Physics, and Beyond

Viktor Abramov ; Eugen Paal ; Sergei Silvestrov ; Alexander Stolin (Institutionen för matematiska vetenskaper)
(2008)
[Bok, med redaktör]


Denna post skapades 2009-01-15.
CPL Pubid: 87457

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur