CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Lagrangian Subalgebras and Quasi-trigonometric r-matrices

Iulia Pop (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Alexander Stolin (Institutionen för matematiska vetenskaper)
Letters in Mathematical Physics (0377-9017). Vol. 85 (2008), 2-3, p. 249-262.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-15.
CPL Pubid: 87452

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur