CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On Some Lie Bialgebra Structures on Polynomial Lie algebras and their Quantization

Sergey Khoroshkin ; Iulia Pop (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Maxim Samsonov ; Alexander Stolin (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Valery Tolstoy
Communications in Mathematical Physics (0010-3616). Vol. 282 (2008), 3, p. 625-662.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-15.
CPL Pubid: 87450

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur