CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Controlled initiation of enzymatic reactions in micrometer-sized biomimetic compartments

A. Karlsson ; K. Scott ; M. Markstöm ; M. Davidson ; Zoran Konkoli (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori) ; Owe Orwar (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
Journal of Physical Chemistry B Vol. 109 (2005), p. 1609-1617.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2007-10-09.
CPL Pubid: 8745

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori (1900-2015)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur