CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Proceedings of the 3rd Baltic-Nordic Workshop AGMF

Alexander Stolin (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Viktor Abramov ; Eugen Paal ; Sergei Silvestrov
Journal of Generalized Lie Theory and Applications Vol. 2(2008) (2008), 3,
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-15. Senast ändrad 2009-01-15.
CPL Pubid: 87443

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur