CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electromechanical instability in suspended carbon nanotubes

L. Magnus Jonsson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori) ; Leonid Y. Gorelik (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori) ; Robert I. Shekhter ; Mats Jonson
Nano Letters Vol. 5 (2005), 6, p. 1165-1169.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Electrochemistry, Carbon nanotubes, Current voltage characteristics, Electromechanical devices, Vibrations (mechanical), Oscillations, Electric potential, Quantum theory, Elastic moduli, Electric resistance, Capacitance, Scanning tunneling microscopy, Mathematical modelsDenna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2009-09-14.
CPL Pubid: 8743

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori (1900-2015)
Institutionen för fysik (GU) (GU)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur