CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multiphonon capture of electrons at high-k-silicon interfaces

Olof Engström (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik) ; Bahman Raeissi (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; Johan Piscator (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik)
Gordon Conference, New London, New Hampshire, August, 2008 (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-15. Senast ändrad 2009-05-27.
CPL Pubid: 87424

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik (2007-2010)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap

Ämnesområden

Materialfysik med ytfysik

Chalmers infrastruktur