CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Metastable behavior of 1 eV trap in InAs/GaAs quantum dot structures

G Zaremba ; Olof Engström (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik) ; M Kaniewska ; M Kaczmarczyk
Exmatec, Lodz, June, 2008 (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-15.
CPL Pubid: 87423

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik (2007-2010)

Ämnesområden

Materialfysik med ytfysik

Chalmers infrastruktur