CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Deep level spectroscopy in quantum dot characterization

Olof Engström (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik) ; M Kaniewska
Villa Conference on Interaction among Nanostructures, Orlando, Florida (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-15.
CPL Pubid: 87407

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik (2007-2010)

Ämnesområden

Materialfysik med ytfysik

Chalmers infrastruktur