CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Thermal instability of electron traps in InAs/GaAs quantum dot structures

M Kaniewska ; Olof Engström (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik) ; M Kacsmarczyk ; G Zaremba
J. Mater. Sci: Mater. Electron Vol. 19 (2008), p. 101.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-15.
CPL Pubid: 87401

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik (2007-2010)

Ämnesområden

Fysik
Materialfysik med ytfysik

Chalmers infrastruktur