CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Flexible district heating pipes in areas with detached houses

Flexibla fjärrvärmerör i småhusområden

Charlotte Reidhav (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005. - 62 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: Flexible district heating pipes, district heating in areas with detached houses, thermal performance of flexible pipes, district heat distribution, flexible polyurethane foamDenna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-01-29.
CPL Pubid: 8739

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2005-10-25
Tid:
Lokal:

Ingår i serie

Lic - Department of Civil and Environmental Engineering, Chalmers University of Technology 2005:6