CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rational points of bounded height on projective surfaces

Per Salberger (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Mathematische Zeitschrift (0025-5874). Vol. 258 (2008), 4, p. 805-826.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-15.
CPL Pubid: 87388

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur