CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

5-Amino-1-benzyl-4-cyano-3-methylimidazolium toluene-p-sulfonate

Raja Dey (Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik) ; Tapati Benerjee ; Vratislav Langer (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi) ; Sibdas Ray ; Priybroto Roychowdhury
Acta Crystallographica, Section E: Structure Reports (1600-5368). Vol. E61 (2005), 12, p. o4039-o4041.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

The title compound, C12H13N4+·C7H7O3S-, contains an imidazolium cation and a toluene-p-sulfonate anion in the asymmetric unit. Hydrogen-bonded dimers are formed between the cyano and amino groups of inversion-related imidazolium cations.

Nyckelord: X-ray diffraction. structure analysis, conformation, hydrogen bondsDenna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 8737

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik (2005-2007)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur