CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On-Wafer characterization of varactors using resonating microprobes

Anatoli Deleniv (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik) ; Andrei Vorobiev (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik) ; Spartak Gevorgian (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik)
IEEE trans on microwave theory and techniques Vol. 56 (2008), 5, p. 1105.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-15. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 87368

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik (2007-2010)

Ämnesområden

Elektronisk mät- och apparatteknik

Chalmers infrastruktur