CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Experimental studies of instabilities and confinement of energetic particles on JET and MAST

S. E. Sharapov ; Patrik Sandquist (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik)
Nuclear Fusion Vol. 45 (2005), p. 1168.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-12-11.
CPL Pubid: 8736

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Suprathermal Electrons and Alfvén Eigenmodes in Sawtoothing Tokamak Plasmas