CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

RCF crack propagation in rails

Jim Brouzoulis (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Nordiskt Järnvägsseminarium, Hooks Herrgård 2008 p. 21. (2008)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-01-15. Senast ändrad 2014-12-09.
CPL Pubid: 87357

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Övrig teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur