CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fiber-optic parametric amplifiers and their applications

Peter Andrekson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
European conference on Optical Communication (ECOC), Brussels, Belgium p. paper Tu.B.3.1. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-15. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 87353

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Fotonik

Chalmers infrastruktur