CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Matrices of unitary moments

Kate Juschenko (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Kenneth Dykema
preprint (2008)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-15. Senast ändrad 2010-01-26.
CPL Pubid: 87342

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk analys

Chalmers infrastruktur