CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A multiple case study investigating the interaction between manufacturing and development organizations in automotive software engineering

Joakim Pernstål (Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers)) ; Ana Magazinovic (Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers)) ; Peter Öhman (Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers))
Empirical Software Engineering and Measurement 2008 (ESEM) p. 12-21. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Empirical Software Engineering, Multiple Case Study, Automotive, Manufacturing EngineeringDenna post skapades 2009-01-15.
CPL Pubid: 87339

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers) (2008-2010)

Ämnesområden

Programvaruteknik

Chalmers infrastruktur