CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Any Other Cost Estimation Inhibitors?

Ana Magazinovic (Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers)) ; Joakim Pernstål (Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers))
Empirical Software Engineering and Measurement 2008 (ESEM) p. 233-242. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Cost Estimation, Case Study, Empirical Software Engineering, AutomotiveDenna post skapades 2009-01-15.
CPL Pubid: 87335

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers) (2008-2010)

Ämnesområden

Programvaruteknik

Chalmers infrastruktur