CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A physical-optics model for double-bounce scattering from tree stems standing on an undulating ground surface

Björn Hallberg (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; Gary Smith-Jonforsen (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; Lars M. H. Ulander (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; Gustaf Sandberg (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys)
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing Vol. 46 (2008), 9, p. 2607-2621.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-15. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 87328

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys (2005-2010)

Ämnesområden

Meteorologi och atmosfärforskning

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Estimation of Forest Biomass and Faraday Rotation using Ultra High Frequency Synthetic Aperture Radar