CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Generic Programming and High Performance Libraries

Douglas Gregor ; Jaakko Jarvi ; Mayuresh Kulkarni ; Andrew Lumsdaine ; David Musser ; Sibylle Schupp (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers))
International Journal of Parallel Programming (2005)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Generic programming, concepts, compiler extension, static checkingDenna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 8732

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur