CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

STLlint: lifting static checking from languages to libraries

Douglas Gregor ; Sibylle Schupp (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers))
Software: Practice & Experience (2005)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: STL, iterator invalidation, generic programming, Standard Template LibraryDenna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 8731

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur