CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Self-Propagating High-Temperature Synthesis (SHS) of Fe doped YMnO3 and BaTiO3

N Martirosyan ; Spartak Gevorgian (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik) ; V Buniatyan ; Sten G. Eriksson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi)
Abstracts Electroceramics 2008 (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-15. Senast ändrad 2010-01-26.
CPL Pubid: 87279

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik (2007-2010)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi (2005-2014)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur