CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tunable technologies for agile microwave systems

Spartak Gevorgian (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik)
Workshop on Advances in Reconfigurable Microwave Technologies for Wireless Communication and Radar Sensing at IMS’2008 (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-15.
CPL Pubid: 87248

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik (2007-2010)

Ämnesområden

Elektrofysik

Chalmers infrastruktur