CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Room temperature dynamic life time measurements of ferroelectric varactors

Spartak Gevorgian (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik) ; Andrei Vorobiev (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik) ; Samira Mousavi Nik (Institutionen för teknisk fysik) ; K Boustedt
ISIF'2008 (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-15. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 87243

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik (2007-2010)
Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Elektronisk mät- och apparatteknik

Chalmers infrastruktur