CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Circuit technologies for 100 Gbps wired communications

Thomas Swahn (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Torgil Kjellberg (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Joakim Hallin ; Camilla Kärnfelt ; Bertil Hansson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
Proceedings of the 2008 IEEE MMT-S International Microwave Symposium workshop WMK "High-speed electronic technologies for 100-G communications", June 15-20, 2008, Atlanta, USA (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-01-15. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 87241