CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

100 – 165 Gb/s InP DHBT Integrated Circuits for a Transceiver Demonstrator

Thomas Swahn (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Torgil Kjellberg (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Joakim Hallin (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
7th Topical Workshop on Heterostructure Microelectronics (TWHM), August 21-24, 2007 (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-01-15. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 87220