CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

CAD oriented frequency, temperature, and DC bias dependent small-signal, scalable circuit model of parallel-plate paraelectric varactors

Spartak Gevorgian (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik) ; Anatoli Deleniv (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik) ; Andrei Vorobiev (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik) ; H Jacobsson ; T Lewin
International Journal of RF and Microwave Computer-Aided Engineering (2008)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-15. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 87218

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik (2007-2010)

Ämnesområden

Elektronik

Chalmers infrastruktur