CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modeling of dual-input power amplifiers

Thomas Eriksson (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Christian Fager (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Haiying Cao (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; Ali Soltani Tehrani (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Hossein Mashad Nemati (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Herbert Zirath (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
Gigahertz Symposium 2008 (2008)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-01-15. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 87187

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap

Ämnesområden

Telekommunikation
Signalbehandling

Chalmers infrastruktur