CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Monocyclic aromatic hydrocarbons in Kathmandu during the winter season

Y. Yu ; A. Panday ; E. Hodson ; Bo Galle (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys) ; R. Prinn
Water Air and Soil Pollution Vol. 191 (2008), 1-4, p. 71-81.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-15. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 87186

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys (2005-2010)

Ämnesområden

Meteorologi och atmosfärforskning

Chalmers infrastruktur