CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Processing and properties of expanded starch materials

Mia Sjöqvist (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Antal Boldizar (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Mikael Rigdahl (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer)
Journal of Cellular Plastics (0021-955X). Vol. 45 (2009), 1, p. 51-66.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: potato starch, amylopectin, gluten, extrusion, foam, absorptionDenna post skapades 2009-01-15. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 87181

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur