CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Quantification of total emission of air pollutants from Beijing using mobile mini-DOAS

Mattias E.B. Johansson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys) ; Bo Galle (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys) ; T. Yu ; Lin Tang ; Deliang Chen ; H. Li ; J. Li ; Y. Zhang
Atmospheric Environment Vol. 42 (2008), 29, p. 6926-6933.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-15. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 87175

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys (2005-2010)
Institutionen för geovetenskaper (GU)

Ämnesområden

Meteorologi och atmosfärforskning

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Application of Passive DOAS for Studies of Megacity Air Pollution and Volcanic Gas Emissions