CPL - Chalmers Publication Library

Quantification of total emission of air pollutants from Beijing using mobile mini-DOAS

Författare och institution:
Mattias E.B. Johansson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys); Bo Galle (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Optisk fjärranalys); T. Yu (-); Lin Tang (Institutionen för geovetenskaper, GU); Deliang Chen (Institutionen för geovetenskaper, GU); H. Li (-); J. Li (-); Y. Zhang (-)
Publicerad i:
Atmospheric Environment, 42 ( 29 ) s. 6926-6933
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Meteorologi och atmosfärforskning
Postens nummer:
87175
Ingår i post nr:
Posten skapad:
2009-01-15 14:35
Posten ändrad:
2010-01-26 10:52

Visa i Endnote-format