CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evaluating Locations for Intermodal Transport Terminals

Rickard Bergqvist ; Jonas Tornberg (Institutionen för arkitektur)
Transportation Planning and Technology Vol. 31 (2008), 4, p. 465-485.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-15. Senast ändrad 2013-12-04.
CPL Pubid: 87162

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Företagsekonomiska institutionen, Logistik och transportekonomi (2001-2010)
Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur