CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Enhanced DNA strand exchange on positively charged liposomes

Karolin Frykholm (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Francesca Baldelli Bombelli ; Bengt Nordén (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Fredrik Westerlund (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
Soft Matter 4, p. 2500 - 2506. (2008)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-15. Senast ändrad 2015-07-28.
CPL Pubid: 87161

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Aspects of DNA Strand Exchange: Recombination Proteins and Model System Studies