CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An aerodynamic correction for the European ozone risk assessment methodology

J. Tuovinen ; David Simpson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik)
Atmospheric Environment Vol. 42 (2008), p. 8371-8381.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-15. Senast ändrad 2011-10-17.
CPL Pubid: 87148

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik (2005-2008)

Ämnesområden

Meteorologi och atmosfärforskning

Chalmers infrastruktur