CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fysikalisk kemi

Sven Larsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
: Studentlitteratur, 2008. - 475 s.
[Bok]


Denna post skapades 2009-01-15.
CPL Pubid: 87147

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Fysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur