CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sicken attans liten söt antenn!

Cathy Horellou (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; Daniel Johansson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik)
Populär Astronomi (1650-7177). Vol. 9 (2008), 4, p. 28-29.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-15. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 87134

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi

Chalmers infrastruktur