CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Humidity Parameters from Temperature: Test of a Simple Methodology for European Conditions

Yvonne Andersson-Sköld ; David Simpson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik) ; V. Odegaard
Int. J. of Climatology Vol. 28 (2008), p. 961-972.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-15. Senast ändrad 2017-10-27.
CPL Pubid: 87122

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik (2005-2008)

Ämnesområden

Geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur