CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nucleophilic, Electrophilic, and Radical Reactions

M.J. Johansson ; Nina Kann (Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi)
The Power of Functional Resins in Organic Synthesis p. 121-139. (2008)
[Kapitel]

Nyckelord: Electrophilic reagents; Nucleophilic reagents; Polymer support; Radical reactionsDenna post skapades 2009-01-15. Senast ändrad 2016-06-23.
CPL Pubid: 87116

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Organisk kemi (2006-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur