CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dimensions and Principles of Declassification

Andrei Sabelfeld (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)) ; David Sands (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers))
Proceedings of the 18th IEEE Computer Security Foundations Workshop (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 8710

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur