CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modelling of Conductor Losses in Capacitors with Rectangular and Circular Plates

Anatoli Deleniv (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik) ; Spartak Gevorgian (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik)
International Journal of RF and Microwave Computer-Aided Engineering (2008)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-01-15.
CPL Pubid: 87041

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fysikalisk elektronik (2007-2010)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur