CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bridging Language-Based and Process Calculi Security

Riccardo Focardi ; Sabina Rossi ; Andrei Sabelfeld (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers))
Proceedings of Foundations of Software Science and Computation Structures (FOSSACS'05), Vol. LNCS (2005), 3441, p. 299-315.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 8696

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur